برخی از ویژگی‌های ما

از ویژگی‌هایی که ما را از دیگران متمایز میسازد میتوان به موارد روبرو اشاره کرد:

ما عاشق کارمان هستیم

متعهد بودن به کارمان

با ما بیشتر آشنا شوید

درباره اعضای تیم

این تیم از اعضای قدرتمند و دلسوز تشکیل شده که از هیچ کمکی برای رضایت کاربران دریغ نمیکند

محسن پاداشی
مدیرعامل

امور اداری

احد رنجبر
رضا احدی

فروش

مهناز رشیدخانی

تولید محتوا

زهرا غفاری
سعید صفری
سجاد کریم زاده

طراحی سایت

علی سرلک

امور مالی

رضا رضایی یوسفی
جواد سرور