فروشگاه ما

تهران، خیابان شریعتی
بالاتر از دورااهی قلهک
مرکز خرید قلهک

روزهای رسمی ساعت 8 تا 17

logo_dark_hamibazar

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی ایستگاه یخچال، مرکز خرید قلهک، طبقه دوم واحد دوم

تلفن : 72-02122641370 داخلی : 234 - 101 - 107

موبایل : 09912707940